FAMILIEHJEMMET MOYO MMOJA I TANZANIA

FAMILIEHJEMMET MOYO MMOJA I TANZANIA

Publisert av Olav Øyri den 16.03.22.

Familiehjemmet tar vanligvis i mot barna spebarn og som tar i dag hånd om 23 barn i alderen fra 5 måneder til 22 år. Barna gis en trygg og god oppvekst med faste «mødre» som bor på hjemmet. De får skolegang, videreutdanning innen yrkesfag eller annen utdanning og ellers den hjelp de trenger for å klare seg videre i livet. Navnet Moyo Mmoja betyr «ett hjerte» på swahili, som er hovedspråket i Tanzania.

Støtten fra Lions Club, Oslo, Bekkelaget har hatt stor betydning for familiehjemmet. Støtten er gitt til den daglige drift av hjemmet, til skolegang, innkjøp av skolemateriell og til oppgradering, vedlikehold og reparasjoner av bygningsmassen. Av spesielle prosjekter nevnes boring av to brønner for vannforsyning og montering av et solcelleanlegg for å gi sikker og rimelig strømforsyning til bygningene. Nå består hjemmet av fire boenheter, et gjestehus og et lite administrasjonskontor. 

 

Bakgrunn. En rørende historie.

Styrelederen, Kristin Adeler, bodde i mange av sine barne- og ungdomsår i Tanzania sammen med foreldrene. Faren jobbet med bistandsprosjekter for Norad, og hadde også bygget et par hus i Bagamoyo, en liten by litt nord for Dar es Salaam. En tidlig morgen i 1996 fant Kristin og noen av hennes venner et nyfødt guttebarn forlatt og delvis nedgravet på en strand! Etter en lang prosedyre med myndighetene fikk de adoptert barnet til en venninne i Tanzania. Nå er denne gutten voksen, og arbeider som elektriker! Men møte med myndighetene og de vanskelige forholdene i barnehjemmene i Tanzania gjorde dypt inntrykk på henne. Kristin har alltid vært opptatt av barn, og tanken om et familiehjem basert på omsorg og kjærlighet på et sted som barna kunne kalle sitt barndomshjem ble lagt. Hun fikk de to husene i Bagamoyo til disposisjon, og etter et langt og krevende samarbeide med myndighetene var alt klart for å starte familiehjemmet. De første barna kom til familiehjemmet i 2000/2001, og hjemmet hadde tanzaniansk leder og mødre og hjelpere fra Bagamoyo. Husene har et lokalt preg, slik at de ikke skilte seg ut fra de andre husene i byen.

Siden har barnetallet vokst, og det er bygget to nye hus. Det er også bygget et gjestehus, som gir inntekter som bidrar til den daglige driften av familiehjemmet. De har også en liten jordlapp der de dyrker grønnsaker og frukt.

Finansieringen kommer ellers fra mange faddere og fra noen firmaer og foreninger i Norge. Lions Club Oslo/Bekkelaget har helt siden starten støttet familiehjemmet økonomisk og med direkte faglig hjelp under bygging og vedlikehold. Hvert år har de nå fast bevilget kr. 25 000 til familiehjemmet, og i tillegg midler til spesielle prosjekter når disse har dukket opp.