HVORFOR VIL VI GJERNE HA BRUKTE BRILLER?

HVORFOR VIL VI GJERNE HA BRUKTE BRILLER?

Publisert av Olav Øyri den 16.03.22. Oppdatert 16.03.22.

Til tross for at Bagamoyo har ca. 30 000 innbyggere mangler byen mange av de tilbudene og mulighetene som vi oppfatter som selvsagte i en moderne by. Økonomien er preget av utbredt naturalhusholdning, der slike varer som for eksempel briller faller utenfor og blir svært kostbare for vanlige mennesker. I tillegg er det langt til nærmeste optiker i Dar Es Salaam. 

Det er vanlig i Bagamoyo at svaksynte ikke har økonomi til å skaffe seg briller. Mange går derfor gjennom livet med dårlig syn, med de begrensningene dette gir for skolegang og sysselsetting. Smarttelefon er nøkkelen, og helt nødvendig, for å fungere i Tanzania, for banktjenester, kommunikasjon, informasjon, for å kunne fungere normalt i samfunnet. Svaksynte har derfor et svært alvorlig handicap, som gjør at de lett kan falle utenfor.

Dessuten er albinisme utbredt i Tanzania. Som kjent mangler disse pigment blant annet i øynene, som medfører at sterkt lys er ekstra plagsomt. I et land som ligger rett under ekvator, og hvor solskinn er den fremherskende værtypen, kan mangel på solbriller være en stor belastning. Behovet for vanlige briller og solbriller er derfor stort i Bagamoyo. Hva ønsker vi i Bekkelaget Lions å gjøre med det?

Vi planlegger å samle inn brukte briller i vårt nærområde og sende dem til «vårt» familiehjem i Bagamoyo. Hjemmets lokale organisasjon skal stå for distribusjon og salg av brillene, til den prisen markedet kan betale. Vi bidrar til å gi mange et nytt syn, som setter dem i stand til å fungere normalt, selv som svaksynt. I tillegg vil dette gjøre det mulig for familiehjemmet å etablere en lokal forretning, som bidrar til å finansiere driften av hjemmet basert på egeninnsats og lokale behov. 

Vi ønsker å legge til rette for å samarbeide med familiehjemmet for å bistå til å utvikle forretningen på deres egne premisser og ønsker. Sammen finne nye forretningsidéer, basert på deres kjennskap til lokale behov, og inspirere til å ta ansvar for utvikling av forretningen. Vår oppgave er å tre støttende til der lokale ressurser ikke strekker til, og inspirasjon til videre utvikling.

Bekkelaget Lions garanterer at alle brillene vi samler inn tilfaller formålet. Innsamling av brillene, kostnadene til administrasjon og gjennomføring av innsamlingen bekostes av oss.