Vil du bli med oss i Bekkelaget Lions?

Vil du bli med oss i Bekkelaget Lions?

Publisert av Olav Øyri den 13.03.23.

Lokalt engasjement

Med penger vi tjener på for eksempel salg av blomsterjord og gjødsel kan vi gi støtte lokalt, ofte til barn og eldre. Vi kan gjøre slikt som å kjøpe elsykkel til glede for beboerne på Bekkelagshjemmet, terapihest for barn med funksjonshemning på EKT og bedre bygninger for barna i et familiehjem i Tanzania. Der har vår klubb en spesiell relasjon. 

Vi er også engasjert i direkte, ubetalt arbeid for å gi noen en håndsrekning. Det kan være å kjøre ut og levere ved der det trengs, eller å ta del i arbeid blant barn og ungdom.

Godt miljø, sosialt nettverk
Dette gir mye glede. Vi har det hyggelig sammen, det gode miljøet i klubben er grunn nok til å være med. I tillegg har vi har sommerfest, julebord og andre trivelige samlinger. De betales i sin helhet av medlemskontingenten, aldri av midler vi har samlet inn til hjelpearbeid.

Internasjonalt engasjement
Selv om vi er mest engasjert lokalt, er vi også en del av noe større. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon, med 1,5 millioner medlemmer, aktive i 220 land. Gjennom vårt arbeid bidrar vi til å støtte Lions arbeid innen fokusområdene syn, diabetes, sult, miljø og barnekreft. Akkurat nå er vi alle engasjert i støtte til Ukraina og til jordskjelvofrene i Tyrkia og Syria. 

Over hele Norge
I Norge er vi omkring 8000 medlemmer, kvinner og menn i alle aldre, fordelt på 380 klubber. Vi samarbeider om nasjonale aksjoner som for eksempel Tulipanaksjonen, til forebyggende arbeid hos barn og unge mot narkotikabruk. Eller Røde Fjær, for utvikling av Beitostølen Helsesportsenter og rehabilitering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

Personlig utvikling
Medlemskap i Lions gir deg mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø preget av vennskap og entusiasme. Vi har felles verdigrunnlag og mål, og er politisk og religiøst nøytrale.

Bekkelaget Lions har tilhold på Villa Holtet. Her har vi faste medlemsmøter, ofte med et foredrag, og de fleste møtene i våre komiteer og arbeidsgrupper. For tiden er vi 37 kvinner og menn, og vi blir gjerne flere.

Bli med og utvikle oss!
Nå er vi i en fase der vi tenker nytt om hvordan vi skal utvikle klubben vår videre, under temaet «Gode venner som hjelper andre». Har du lyst til å bli med? Ring gjerne 900 28 485 og ta en uforpliktende prat med Terje.

Vennlighet betyr noe