Lions Club Oslo/Bekkelaget
Vil du bli med oss i Bekkelaget Lions?

Vil du bli med oss i Bekkelaget Lions?

Lions er en humanitær serviceorganisasjon. Vi samler gode venner som hjelper andre. Et nettverk av hjelpende hender hvor vi som lever gode liv bruker litt av vår tid for å bidra til at noen som trenger det får en bedre hverdag. Som regel gjøres dette gjennom aktiviteter som gir oss inntekter, som vi formidler videre til ulike hjelpetiltak.

Les mer
FAMILIEHJEMMET MOYO MMOJA I TANZANIA

FAMILIEHJEMMET MOYO MMOJA I TANZANIA

Lions Club Oslo/Bekkelaget har i over 20 år støttet et familiehjem for helt forlatte barn i Bagamoyo, Tanzania. Dette er barn som er etterlatt av foreldrene som spebarn, overlatt til tilfeldighetene. Uten et utbygget offentlig, sosialt nettverk, og uten noen til å ta vare på dem, har de små sjanser for å leve opp.

Les mer
HVORFOR VIL VI GJERNE HA BRUKTE BRILLER?

HVORFOR VIL VI GJERNE HA BRUKTE BRILLER?

Bagamoyo er en liten by i Tanzania, et par timers kjøring fra storbyen Dar Es Salaam. Her er Lions Bekkelaget en viktig støttespiller for et familiehjem, der unge mennesker som er uten nære pårørende får sin egen «familie», og kan gå på skole og legge grunnlaget for en fremtid som ellers ikke ville vært mulig.

Les mer
HER KAN DU LEVERE BRUKTE BRILLER

HER KAN DU LEVERE BRUKTE BRILLER

Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid med dine brukte briller eller solbriller kan de enten leveres til en av våre samarbeidspartnere, eller legges i en av brillekassene vi har satt opp i nærområdet til dette formålet.

Les mer